Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Společenství vlastníků jednotek bl. 100, č.p. 2394, 2395, 2396, tř. Budovatelů, Most
za finanční spoluúčasti EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného operačního programu pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích zrealizovalo projekt „Regenerace bytového domu bl. 100, tř. Budovatelů v Mostě – Výtahy“ pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.09159.

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Dotace z EU:
Dotace z SR:
 
3 377 550,00
2 026 530,00
1 148 367,00
202 653,00
 
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 
Dodavatel stavby: Výtahy Vaněrka, s. r. o.
Akce byla zrealizována v období 02 – 03/2014