Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Společenství vlastníků bl. A4, č.p. 229, 230, ulice Kopistská, Litvínov-Janov
za finanční spoluúčasti EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného operačního programu pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích zrealizovalo projekt „Regenerace bytového domu bl. A4, ul. Kopistská v Litvínově-Janově – Výtahy“ pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.09056.

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Dotace z EU:
Dotace z SR:
 
2 058 500,00
1 235 100,00
699 890,00
123 510,00
 
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 
Dodavatel stavby: Jiří Hasman-Výtahy Most
Akce byla zrealizována v období 02 – 03/2014