Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Objekt blok K č.p. 317 - 321, ul. Luční, Litvínov-Janov
za finanční spoluúčasti EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného operačního programu pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích zrealizovalo projekt „Regenerace bytového domu bl. K, ul. Luční v Litvínově-Janově – Výtahy“ pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.09055.

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Dotace z EU:
Dotace z SR:
 
5 146 250,00
3 087 750,00
1 749 725,00
308 775,00
 
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 
Dodavatel stavby: Jiří Hasman-Výtahy Most
Akce byla zrealizována v období 01 – 03/2014