Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Společenství vlastníků jednotek bl.A2 č.p. 225, 226 ul. Kopistská, Litvínov
za finanční spoluúčasti EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného Operačního Programu pro oblast intervence
5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích realizuje projekt „Regenerace bytového domu bl. A2, ul. Kopistská v Litvínově – Janově - Výtahy“ pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.08751.

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Dotace z EU:
Dotace z SR:
 

2.024.000,00
1.214.400,00
688.160,00
121.440,00
 

 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 
Dodavatel stavby: Jiří Hasman –Výtahy Most
Akce se v současnosti realizuje