Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Společenství vlastníků jednotek bl.A1, č.p. 223, 224, ul. Kopistská, Litvínov
za finanční spoluúčasti EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného Operačního Programu pro oblast intervence
5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích realizuje projekt „Regenerace bytového domu bl. A1, ul. Kopistská v Litvínově – Janově – Výtahy“ pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.08749.

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Dotace z EU:
Dotace z SR:

Dodavatel stavby:
2.024.000,00 Kč (vč. DPH)
1.214.400,00 Kč (vč. DPH)
688.160,00 Kč (vč. DPH)
121.440,00 Kč (vč. DPH)

Dodavatel stavby: Jiří Hasman –Výtahy Most
Akce se v současnosti realizuje