Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Společenství vlastníků bl. A6, č.p. 233, 234 ulice Gluckova, Litvínov
za finanční spoluúčasti EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného Operačního Programu pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích zrealizovalo projekt „Regenerace bytového domu bl. A6, ul. Gluckova Litvínově - Janově – Lodžie“ pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.08747.

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Dotace z EU:
Dotace z SR:
 
1.378.426,41
833.950,41
462.805,00
81.671,00
 
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 
Dodavatel stavby: JMV tech s.r.o.
Akce byla zrealizována v období 06/2013–08/2013