Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Společenství vlastníků bl.A5, č.p. 231, 232, ul. Kopistská, Litvínov
za finanční spoluúčasti EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného Operačního Programu pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích zrealizovalo projekt „Regenerace bytového domu bl. A5, ul. Kopistská Litvínově- Janově–Zateplení“ pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.08724.

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Dotace z EU:
Dotace z SR:
 
6.319.695,00
3.791.818,00
2.148.696,00
379.181,00
 
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 
Dodavatel stavby: TEPO, spol. s r.o.
Akce byla zrealizována v období 05/2013–09/2013