Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Společenství vlastníků bl. A3 č.p. 227, 228 ul.Kopistská, Litvínov
za finanční spoluúčasti EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného Operačního Programu pro oblast intervence
5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích zrealizoval projekt „Regenerace bytového domu bl. A3, ul. Kopistská v Litvínově – Janově - střecha“ pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.08721.

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Dotace z EU:
Dotace z SR:

Dodavatel stavby:
2.262.670,00 Kč (vč. DPH)
1.357.603,00 Kč (vč. DPH)
769.307,00 Kč (vč. DPH)
135.760,00 Kč (vč. DPH)

TEPO, spol. s r.o.
Akce byla zrealizována v období 05/2013–08/2013