Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Společenství vlastníků jednotek bl. 99, č.p. 2397, 2398, 2399, tř. Budovatelů, Most
za finanční spoluúčasti EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného Operačního Programu pro oblast intervence
5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích zrealizovalo projekt „Regenerace bytového domu bl. 99, tř. Budovatelů v Mostě – Výtahy“ pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.08643.

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Dotace z EU:
Dotace z SR:

Dodavatel stavby:
3.036.000,00 Kč (vč. DPH)
1.821.600,00 Kč (vč. DPH)
1.032.240,00 Kč (vč. DPH)
182.160,00 Kč (vč. DPH)

Jiří Hasman –Výtahy Most
Akce byla zrealizována v období 05/2013–06/2013