Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Společenství vlastníků jednotek bl. 99, č.p. 2397, 2398, 2399, tř. Budovatelů, Most
za finanční spoluúčasti EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného Operačního Programu pro oblast intervence
5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích realizuje projekt „Regenerace bytového domu bl. 99, tř. Budovatelů v Mostě – Výměna oken“ pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.08642.

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Dotace z EU:
Dotace z SR:

Dodavatel stavby:
4.283.237,10 Kč (vč. DPH)
2.569.943,10 Kč (vč. DPH)
1.456.300,00 Kč (vč. DPH)
256.994,00 Kč (vč. DPH)

ELA-PLAST s.r.o.
Akce se v současnosti realizuje