Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Společenství vlastníků jednotek bl. 100, č.p. 2394, 2395, 2396, tř. Budovatelů, Most
za finanční spoluúčasti EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného Operačního Programu pro oblast intervence
5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích realizuje projekt „Regenerace bytového domu bl. 100, tř. Budovatelů v Mostě“ pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.08641.

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Dotace z EU:
Dotace z SR:
 
16.924.955,95
10.154.973,95
5.754.485,00
1.015.497,00
 
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 
Dodavatel stavby: VOBAS s.r.o.
Akce se v současnosti realizuje