Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Společenství vlastníků jednotek bl. 98, č.p. 2386, 2387, 2388, Třída Budovatelů, Most
za finanční spoluúčasti EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného Operačního Programu pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích realizuje projekt „Regenerace bytového domu bl. 98, tř. Budovatelů v Mostě - Zateplení“ pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.08640.

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Dotace z EU:
Dotace z SR:
 
11.443.230,25
6.865.939,25
3.890.698,00
686.593,00
 
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 
Dodavatel stavby: FIRECLAY, spol. s r.o.
Akce se v současnosti realizuje