Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Společenství vlastníků bl. A4, č.p. 229, 230, ulice Kopistská, Litvínov
za finanční spoluúčasti EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného Operačního Programu pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích realizuje projekt „Regenerace bytového domu bl. A4, ul. Kopistská v Litvínově – Janově – Zateplení, vchody“ pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.07748.

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Dotace z EU:
Dotace z SR:

Dodavatel stavby:
9.149.375,00 Kč (vč. DPH)
5.489.626,00 Kč (vč. DPH)
3.110.787,00 Kč (vč. DPH)
548.962,00 Kč (vč. DPH)

VOBAS s.r.o.
Akce se v současnosti realizuje