Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Objekt bl. R3 č.p. 332-333 ul. Hamerská v Litvínově – Janově
za finanční spoluúčasti EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného Operačního Programu pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích zrealizoval projekt „Regenerace bytového domu bl. R3, ul. Hamerská v Litvínově – Janově - Výtahy“ pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.07747.

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Dotace z EU:
Dotace z SR:

Dodavatel stavby:
2.114.472,00 Kč (vč. DPH)
1.307.805,00 Kč (vč. DPH)
685.667,00 Kč (vč. DPH)
121.000,00 Kč (vč. DPH)

Jiří Hasman –Výtahy Most.
Akce byla zrealizována v období 11/2011–03/2012