Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Společenství vlastníků jednotek bl. A2, č.p. 225, 226, ulice Kopistská, Litvínov
za finanční spoluúčasti EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného Operačního Programu pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích realizuje projekt „Regenerace bytového domu bl. A2, ul Kopistská v Litvínově – Janově - Zateplení“ pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.07746.

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Dotace z EU:
Dotace z SR:

Dodavatel stavby:
6.951.708,60 Kč (vč. DPH)
4.171.026,60 Kč (vč. DPH)
2.363.580,00 Kč (vč. DPH)
417.102,00 Kč (vč. DPH)

PRVNÍ IZOLAČNÍ ALFA, s.r.o.
Akce se v současnosti realizuje