Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Objekt bl.G č.p.289-297 ul. Hamerská v Litvínově - Janově
za finanční spoluúčasti EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného Operačního Programu pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích realizuje projekt „Regenerace bytového domu bl. G, ul. Hamerská Litvínově - Janově – Zateplení, vchody“ pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.07745.

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Dotace z EU:
Dotace z SR:

Dodavatel stavby:
9.336.985,60 Kč (vč. DPH)
5.602.191,60 Kč (vč. DPH)
3.174.575,00 Kč (vč. DPH)
560.219,00 Kč (vč. DPH)

ALLKON, s r.o.
Akce se v současnosti realizuje