Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Objekt bl. G č.p. 289-297 ul. Hamerská v Litvínově - Janově
za finanční spoluúčasti EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného Operačního Programu pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích realizuje projekt „Regenerace bytového domu bl. G, ul. Hamerská v Litvínově – Janově – Výměna oken a MIV“ pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.07744.

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Dotace z EU:
Dotace z SR:

Dodavatel stavby:
6.757.646,00 Kč (vč. DPH)
4.054.589,00 Kč (vč. DPH)
2.297.599,00 Kč (vč. DPH)
405.458,00 Kč (vč. DPH)

ELA-PLAST , s.r.o.
Akce se v současnosti realizuje