Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Společenství vlastníků bl.R2 č.p.330,331 ulice Hamerská, Litvínov
za finanční spoluúčasti EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného Operačního Programu pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích zrealizovalo projekt „Regenerace bytového domu bl. R2, ul. Hamerská v Litvínově – Janově – Výměna oken“ pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.07743.

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Dotace z EU:
Dotace z SR:

Dodavatel stavby:
3.050.879,40 Kč (vč. DPH)
1.830.528,40 Kč (vč. DPH)
1.037.299,00 Kč (vč. DPH)
183.052,00 Kč (vč. DPH)

FIRECLAY, spol.s.r..o.
Akce byla zrealizována v období 01/2012–04/2012