Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Společenství vlastníků bl. A3 č.p.2 27,228 ulice Kopistská, Litvínov
za finanční spoluúčasti EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného Operačního Programu pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích zrealizovalo projekt „Regenerace bytového domu bl. A3, ul. Kopistská v Litvínově – Janově - Vchody“ pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.07742.

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Dotace z EU:
Dotace z SR:

Dodavatel stavby:
1.236.364,20 Kč (vč. DPH)
868.964,20 Kč (vč. DPH)
312.290,00 Kč (vč. DPH)
55.110,00 Kč (vč. DPH)

JMV tech, s.r.o.
Akce byla zrealizována v období 10/2011–04/2012