Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Společenství vlastníků bl. C č.p. 235, 236, 237 ulice Gluckova, Litvínov
za finanční spoluúčasti EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného Operačního Programu pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích zrealizovalo projekt „Regenerace bytového domu bl. C, ul. Gluckova v Litvínově – Janově – Výměna oken a MIV“ (částečná výměna oken a MIV na SV průčelí) pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.07741.

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Dotace z EU:
Dotace z SR:

Dodavatel stavby:
1.951.596,31 Kč (vč. DPH)
1.218.289,31 Kč (vč. DPH)
623.311,00 Kč (vč. DPH)
109.996,00 Kč (vč. DPH)

FIRECLAY, spol. s r.o.
Akce byla zrealizována v období 10/2011–12/2011