Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Společenství vlastníků bl. A6 č.p. 233, 234 ulice Gluckova, Litvínov
za finanční spoluúčasti EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného Operačního Programu pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích úspěšně zrealizovalo projekt „Regenerace bytového domu bl. A6, ulice Gluckova v Litvínově – Janově – Výměna oken a MIV“ registrovaný pod číslem: CZ.1.06/5.2.00/07.06310

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Dotace z EU:
Dotace z SR:

Dodavatel stavby:
4.080.777,56 Kč (vč. DPH)
2.448.467,56 Kč (vč. DPH)
1.387.464,00 Kč (vč. DPH)
244.846,00 Kč (vč. DPH)

FIRECLAY, spol. s r.o.
Akce byla realizována v období 04/2010 – 06/2010