Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Společenství vlastníků jednotek bl. D2 č.p. 256, 257, 258, ulice Albrechtická, Litvínov-Janov
za finanční spoluúčasti EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného Operačního Programu pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích úspěšně zrealizovalo projekt „Regenerace bytového domu bl. D2, Albrechtická č.p.256 – 258, Litvínov-Janov“ ETAPA 001 – Regenerace střechy bl. D2 registrovaný pod číslem: CZ.1.06/5.2.00/07.06307

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Dotace z EU:
Dotace z SR:

Dodavatel stavby:
2.417.265,60 Kč (vč. DPH)
1.450.360,60 Kč (vč. DPH)
821.870,00 Kč (vč. DPH)
145.035,00 Kč (vč. DPH)

POKVER s.r.o.
Akce byla realizována v období 04/2010 – 06/2010