Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Objekt bl. L č.p. 322-327 ul. Luční v Litvínově – Janově
za finanční spoluúčasti EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného Operačního Programu pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích úspěšně zrealizovalo projekt „Regenerace bytového domu bl. L, ul. Luční č.p. v Litvínově – Janově – regenerace pláště domu“ ETAPA 001 – Výměna oken, střecha registrovaný pod číslem: CZ.1.06/5.2.00/07.06305

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Dotace z EU:
Dotace z SR:

Dodavatel stavby:
14.740.714,34 Kč (vč. DPH)
9.147.114,34 Kč (vč. DPH)
4.754.560,00 Kč (vč. DPH)
839.040,00 Kč (vč. DPH)

TEPO, spol.s r.o.
Akce byla realizována v období 04/2010 – 07/2010