Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Společenství vlastníků jednotek bl. H č.p. 298, 299, 300, 301, 302, 303 ulice Větrná, Litvínov-Janov
za finanční spoluúčasti EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného Operačního Programu pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích úspěšně zrealizovalo projekt „Regenerace bytového domu bl. H, ul. Větrná č.p. 298-303 v Litvínově – Janově – Výměna oken a zateplení“ registrovaný pod číslem: CZ.1.06/5.2.00/07.06304

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Dotace z EU:
Dotace z SR:

Dodavatel stavby:
8.417.122,20 Kč (vč. DPH)
5.050.274,20 Kč (vč. DPH)
2.861.821,00 Kč (vč. DPH)
505.027,00 Kč (vč. DPH)

FIRECLAY, spol. s r.o.
Akce byla realizována v období 04/2010 – 07/2010